Universitat de Vic
& Quopiam

La Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya, és una universitat situada a les ciutats de Vic, Manresa i Granollers.

Dedicada a l’educació superior i a la investigació mitjançant la docència i la formació continuada, té els seus fonaments en el principi d’autonomia universitària, expressada en la llibertat de càtedra, d’investigació i d’estudi. Va ser reconeguda com a universitat l’any 1997, fruit de la fusió de diversos centres d’estudis universitaris de Vic adscrits a altres universitats.

uvic.cat

Problemes a
solucionar

Les necessitats de la Universitat de Vic comprenien dos escenaris diferents.

01

D’una banda modernitzar el lloc de treball de professors i altres empleats de la institució, ja que els ordinadors que venien utilitzant es trobaven ja en la fase final de la seva vida útil i calia substituir-los; però la compra de nous equips sense més requeria una inversió inicial molt elevada. Així mateix, calia migrar el sistema operatiu Windows XP a versions més modernes de la manera menys intrusiva possible per als usuaris i en el menor temps possible.

02

Disposar equips a les aules que el professorat pogués utilitzar per impartir les seves classes. Es precisava administració remota i automatitzar el màxim possible la gestió i neteja dels equips entre classe i classe. En total es tractava de més de 300 llocs de treball, en els quals el cost de manteniment i gestió acaba gairebé sent més important que el cost de compra inicial: pegats de seguretat, instal·lació de nous aplicatius, actualitzacions, canvis de configuració … i altres tasques necessàries requerien un esforç enorme pel reduït equip IT.

Solucions
des de quopiam