Girbau

GIRBAU S.A.

És una empresa familiar que s’ha consolidat com un dels principals grups internacionals en la fabricació d’equips per a tot tipus de bugaderies, independentment de la seva dimensió o del sector d’activitat.

girbau.es

Problemes a
solucionar

El començament de la col·laboració entre Girbau i Quopiam va ser l’habitual: projecte de renovació de la plataforma base de computació i introducció de virtualització per als aplicatius més crítics d’una companyia amb una expansió internacional que creixia a ritme considerable, el que anava elevant els requisits de disponibilitat i servei.

Solucions
des de quopiam

Des de Quopiam es va anar renovant la infraestructura: substituint servidors per altres de més potents, d’acord amb les noves necessitats, utilitzant una cabina d’emmagatzematge amb millors prestacions i escalant, de cara al futur, tota la plataforma sota la capa de virtualització de VMware VSphere.