Sistemes

Realitzem tasques de consultoria i auditoria per ajudar a identificar punts de millora i així dissenyar i planificar les solucions pertinents. Emprenem les implementacions i integrem amb la resta de la infraestructura IT del client, de manera que es completi segons els objectius i temps marcats.

Documentem configuracions i processos, formem l’equip del client i realitzem un manteniment proactiu i un monitoratge de l’entorn, tant per assegurar la qualitat del projecte a la seva finalització, com per poder anticipar possibles variacions futures.

Citem a continuació alguns exemples de solucions que hem implementat en diversos clients. Tot i presentar-les dividides en dos grans grups, la nostra visió no deixa de ser global i integradora.

 • Plataformes de virtualització de servidors
 • Virtualització d’escriptoris (VDI)
 • Especialització en emmagatzematge
 • Migracions d’infraestructures
 • Sistemes operatius Microsoft i Linux
 • Serveis com ara correu, aplicacions web, middleware, etc.
 • Anàlisi i optimització del rendiment d’aplicacions en entorns virtuals
 • Disseny i implementació de plans i centres de contingència, continuïtat de negoci
 • Backup i replicació
 • Monitorització passiva i activa
 • Protecció perimetral: firewalls de nova generació, UTMs
 • Comunicacions WAN i accessos remots: VPNs IPSec i SSL-VPN
 • Connectivitat segura entre seus desplegaments WiFi
 • Filtrat i control d’aplicacions
 • Protecció davant atacs externs i interns
 • Seguretat de la informació: en trànsit i en repòs
 • Autenticació forta Generació d’informes
 • Monitorització passiva i activa

Pagament per ús

Dins de la nostra proposta de pagament per ús, oferim diferents escenaris o nivells de servei entre els quals els clients poden triar el que més s’ajusta a les especificitats de cada projecte o necessitat, garantint així un control complet sobre els costos d’inversió, explotació i manteniment.

Independentment de quina sigui la modalitat contractada, oferim uns SLAs de rendiment, disponibilitat i seguretat perquè els actius desplegats per les empreses s’executin de manera correcta, sense alteracions en el seu servei i assegurant la seva integritat i confidencialitat.

Gràcies a que Quopiam gestiona el Centre de Processament de Dades de la comarca d’Osona a la província de Barcelona http://www.vitvic.cat/cpd/  som capaços d’oferir solucions al núvol totalment personalitzades, on la proximitat és un factor a tenir molt en compte, i la rapidesa i facilitat del desplegament o l’adaptació de càrregues de treball un extra important. Així mateix som partners preferents d’empreses líders com Microsoft i VMware, entre d’altres, el que ens permet oferir i gestionar les seves solucions al núvol.

Plataforma com a servei. Es tracta en aquest cas de solucions completes que el client contracta i pot fer servir pràcticament immediatament. Algunes de les nostres propostes:

O365 de Microsoft

Ideal per a les empreses i organitzacions que no puguin o no vulguin lidiar amb l’esforç i la complexitat que suposa gestionar el seu correu i les seves pròpies eines de col·laboració i ofimàtica. Oblideu-vos de virus i spam.

Escriptoris virtuals

Es trasllada al núvol l’escriptori del treballador, amb les seves dades i l’execució de programes, al que l’empleat accedirà en remot des del seu lloc de treball. D’aquesta manera s’aconsegueix estalviar en costos operatius, millorar la facilitat de gestió i incrementar la seguretat; i tot això sense que l’experiència de l’usuari es vegi afectada.

Externalizació de les còpies de seguretat

Disposar d’una còpia de seguretat dels actius i dades més crítics tant per complir regulacions com per assegurar la continuïtat de negoci davant eventualitats com catàstrofes naturals, bretxes de seguretat o errors humans.

Infraestructura com a servei. Sota aquest nivell de servei oferim el lloguer d’infraestructura i proveïm els recursos de computació, emmagatzematge i xarxa perquè el client desplegui les seves aplicacions i dades de la manera que prefereixi. D’aquesta manera no es necessiten coneixements de virtualització, de cabines ni de networking, únicament del que hi ha per sobre.

Nosaltres ens encarreguem de vigilar i protegir l’entorn, alliberant al client de la complexitat de la seva instal·lació i manteniment.

Desenvolupament
de programari

Àrea de creació relativament recent amb la qual intentem donar resposta a necessitats que ens han plantejat alguns clients durant els últims anys i que creiem podem ajudar a solucionar.

El nostre enfocament en aquesta àrea és el de, mitjançant el desenvolupament personalitzat d’eines, mòduls i aplicacions de programari, contribuir a millorar aquells processos que el client ja té en ús, detectar com es poden optimitzar, substituir aquells elements redundants o deficients, simplificar i integrar de manera més eficient amb altres parts del seu negoci.