presentació

La seguretat alimentària i la nutrició són reptes prioritaris per a la salut pública i formen part integral de les polítiques de salut pública de nombrosos països. Per respondre a aquests reptes l’Institut Mérieux va crear Mérieux NutriSciences.

Avui, Mérieux NutriSciences és el soci de confiança dels seus clients per millorar la salut pública a través de serveis d’anàlisi, consultoria, auditoria, formació, investigació i anàlisi sensorial.

panelsilliker.com