presentació

El Consell Comarcal, des del moment de la seva creació, ha volgut ser una administració propera, receptora i amatent a les demandes i necessitats dels municipis i de les persones que hi viuen.

Per aquest motiu, al llarg de tot aquest temps hem treballat per ser una administració cada vegada més àgil, eficaç i, alhora, disposar d’una oferta de serveis més àmplia capaç de satisfer els nous reptes i necessitats de la societat actual.

plaestany.cat