presentació

Veeam s’ha convertit en el pioner d’un nou mercat de Availability for the Always-On Enterprise ™ que ajuda a les empreses a complir objectius de temps i punt de recuperació (RTPO ™) de menys de 15 minuts per a totes les aplicacions i dades.

Veeam Availability Suite ™, que inclou Veeam Backup & Replication ™, utilitza tecnologies d’emmagatzematge (storage), núvol (cloud) i virtualització que habiliten el centre de dades modern per ajudar les organitzacions a estalviar temps, mitigar riscos i reduir de forma dràstica els costos operatius i d’inversió, alhora que es dóna suport als objectius empresarials actuals i futurs dels clients de Veeam.

veeam.com