presentació

La Universitat de Vic, de naturalesa pública i de gestió privada, desenvolupa la seva activitat de servei públic en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis.

Té com a missió ser un motor de coneixement i d’innovació al servei del territori i amb vocació internacional. Se centra en l’atenció a l’estudiant i la seva formació global perquè els futurs titulats incorporin els valors de la creativitat individual, el rigor professional i el compromís social. A partir de l’arrelament i de la proximitat al territori, la UVic-UCC estableix vincles amb l’entorn i es compromet amb el progrés cultural, social i econòmic del país.

uvic.cat