presentació

SUSE Linux és una de les distribucions Linux existents a nivell mundial.

En els seus orígens es va basar en Slackware. Entre les principals virtuts d’aquesta distribució destaca el fet que sigui una de les més senzilles d’instal·lar i administrar,
ja que compta amb diversos assistents gràfics per completar diverses tasques especialment per la seva gran eina d’instal·lació i configuració YasT.

suse.com