presentació

NVIDIA

El 1999 va provocar el creixement del mercat dels jocs per a PC, va redefinir els moderns gràfics per computadora i va revolucionar la informàtica paral·lela. Més recentment, l’aprenentatge profund de la GPU va encendre la IA moderna, la propera era de la informàtica, amb la GPU actuant com el cervell de les computadores, els robots i les actuacions sense conductor que poden percebre i comprendre el món.

nvidia.com