presentació

NORFRISA se situa entre els quatre primers escorxadors d’Espanya respecte al nombre de porcs sacrificats.

Norfrisa es dedica a l’explotació d’escorxador frigorífic, sala d’especejament de carns i fabricació i / o elaboració i / o transformació de tripes naturals.

norfrisa.com