presentació

La Federació Catalana d’Automobilisme és l’organisme rector de l’activitat esportiva automobilística.

L’objecte de la Federació Catalana d’Automobilisme és promoure, organitzar, planificar, gestionar, dirigir, regular, coordinar i tutelar totes les activitats pròpies del automobilisme esportiu a Catalunya. Forma part de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

fca.cat