presentació

La Federació Catalana de Vela és una entitat privada d’interès públic, civil i social constituïda per clubs, esportistes, tècnics, jutges i associacions esportives dedicades a la pràctica i el foment de l’esport de la vela en les seves diverses manifestacions.

Vol convertir la vela a Catalunya en un esport gaudit per més gent, de pràctica més freqüent i durant tota la vida, a clubs i espais motivats i preparats per engrescar i mantenir a la població en el gaudiment de la vela.

vela.cat