presentació

Enhance és una empresa pionera en la integració de les eines de Màrqueting i Vendes en les àrees de consultoria, desenvolupament i implementació de protocols de vendes

Té com a missió sincronitzar els plans de Màrqueting i Vendes de l’empresa en una estratègia única: disseny, desenvolupament, coordinació, implementació i execució del millor pla d’acció adaptat a la realitat del negoci.

enhance.es