presentació

Els consells comarcals tenen com a principal funció ser una eina al servei del reequilibri territorial i assegurar la prestació de serveis als municipis que per les seves característiques no poden disposar.

Ha de vetllar pels interessos de la comarca i prestar serveis comarcals o supramunicipals. També pot coordinar serveis municipals entre si i organitzar-ne de nous que no estiguin coberts pels governs locals.

girones.cat