presentació

El Grup Batallé està format per un conjunt d’empreses que asseguren la total traçabilitat i qualitat dels productes i una especial atenció en tots els processos.

Des dels inicis en un obrador artesanal fins a l’actualitat, el Grup Batallé ha estat un referent de Traçabilitat i Qualitat, certificat per empreses de prestigi que li han atorgat els màxims reconeixements de garantia tant als seus productes com als seus processos productius.

batalle.com