presentació

L’ Ajuntament de Santa Susanna exerceix com a competències pròpies, de conformitat amb la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes.

Situat a la part septentrional de la comarca del Maresme, Santa Susanna compta amb una privilegiada ubicació entre el mar i la muntanya.

L’ajuntament, d’acord amb la normativa de règim local, pot promoure en l’àmbit de les seves competènices tot tipus d’activitats i oferir qualsevol servei públic que contribueixi a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

stasusanna.org