presentació

L’Ajuntament de Manlleu està constituït per l’Alcalde Alex Garrido, del partit Esquerra Republicana de Catalunya, i 8 regidors.

Manlleu s’està transformant de manera ordenada cap a una ciutat moderna i amb futur, que busca l’equilibri entre l’activitat econòmica i el patrimoni natural, entre la dimensió residencial i el teixit social, que potencia els serveis i equipaments d’una manera sostenible.

manlleu.cat