presentació

La Junta de Govern Local és presidida per l’Alcalde Andreu Francisco i Roger (ERC + SXA) i integrada per les tinences d’alcaldia i altres regidors/es del consistori.

Les seves funcions són les que els delega el Ple i el alcalde. El terme municipal d’Alella, de 9,59 km², es troba al sector meridional de la comarca del Maresme, a poca distància de la costa, als vessants de marina de la Serralada Litoral, entre el turó de Mates (483 m d’altitud), a ponent, i el turó de Colomer (257 m) i d’en Cabús (368 m), a llevant.

alella.cat